Ogata Gekko gekko portraitGishi Shiju-Shichi Zu 3

r3939

Takebayashi Tadashichi Takashige

 

r4040

Hazama Jujiro Mitsuoki

 

r4141

Kanzaki Yogoro Noriyasu

 

r4242

Hazama Kihei Mitsunobu

 

r4343

Okuda Magodayu Tadamori

 

r4444

Senba Saburobe Mitsutada

 

r4545

Kurahashi Densuke Munefusa

 

r4646

Okuda Sadaemon Yukitaka

 

r4747

Kayano Sanbei Shigetsugu

 

r4848

Ishogai Jurozaemon

 

r4949

Yada Goroemon Suketake

 

r5050

Kimura Okaemon Sadayuki

 

r5151

Muramatsu Kihei Hidenao

 

r5252

Yato (Yagashira) Emoshichi

 

r5353

Terasaka Kichiemon Nobuyuki

 

Go to top of page